Kina – Midtens rike 中国班

Møre Folkehøgskule

Flaskeinnsamling til håpskolen

I den varme peisestuen stod en gruppe med mennesker. Hvorfor de stod i denne eksakte gruppen bestående bare av elever ved Kina – linjen ved  Møre Folkehogskole, var fordi de gjorde seg klar til dyst. Sumin og Morten, de barkeste av oss alle, delte ut kart til oss.

Vi gikk inn i gruppene våre og fikk en bunke med søppelsekker. Snart la vi i vei på vår slitsomme ferd mot den fjerne Østen. Hver gruppe gikk fra hus til hus og spurte om de kunne få de hellige objektene, nemlig tomflasker. Når en sekk var full, kom redningsmennene Per Martin, Morten eller Hai Biao og hentet de tunge sekkene, slik at vi ble spart for slitet. Mørket senket seg, og de slitne elevene tasset tilbake til matsalen, sultne og forkomne. Der fikk de varm kakao som premie for deres heroiske innsats. Dette var Kina-klassens første flaskeinnsamling. Neste dag la de tapre elevene i vei mot den ytterste belønningen, panteflaskekvitteringen. Haug etter haug av flasker ble pantet, og etter to timers hardt arbeid, kom vi tilbake til skolen. Til sammen ble det 7000 kroner.

I begynnelsen av desember hadde vi en ny flaskeinnsamling i rekordkulden i Ørsta. Tross det klarte vi å samle inn mer enn 4000 kroner.

Nå planlegger vi lotteri i AMFI på torsdag. Vi gleder oss!

Maren