Kina – Midtens rike 中国班

Møre Folkehøgskule

Arbeidet med prosjektet

kina_haapskole

Før Kinaklassen setter ut på sitt store eventyr i Midtens Rike, bruker vi mye tid på å lette det tåkesløret Kina er innhyllet i. Kinesisk språk, historie, kultur og annen Kinakunnskap blir i klassesammenheng lært bort og konsumert, men undervisningsopplegget ved linja har også et annet svært viktig aspekt ved seg, nemlig arbeidet med Håpskoleprosjektet.

185153_368131896600586_707200378_n

Selve arbeidet med prosjektet er interessant og variert. Det spenner fra det rent teoretiske i form av forelesninger om prosjektets historie, de tre Håpskolene og områdene de ligger i, til praktisk arbeid som pengeinnsamling og forberedelse av undervisningsopplegget vi skal holde på skolen under den store kinaturen. I løpet av året blir spesielt innsamling av midler til skolene viet mye tid og arbeid. Gjennom Kina – Midtens Rike sin 10 år lange historie har klassen gjort alt fra å holde loddsalg, kakesalg og tombola til hagearbeid, snømåking og flaskepanting; bare kreativiteten og innsatsen setter grenser for hva klassen kan få til sammen. Mangfoldige tusen kroner har opp gjennom disse årene blitt samlet inn, og da en bok i Kina ikke koster mer enn en skarve 50-lapp, er det ingen tvil om at selv et klasseprosjekt av en mindre dimensjon kan utrette mye for disse skolene.

20101209-20101209-img_2897 20131105-kl0a8270
1239950_675860272426114_100463665_n 548311_368016229945486_1249502179_n

Videre utover å samle inn penger i ekte dugnadsånd, bruker klassen også tid på å promotere prosjektet. Dette arbeidet har blant annet resultert i en facebook page med over 400 likes, flere oppslag i lokalavisen i Ørsta, en nyhetsartikkel på Den Norske Ambassaden i Beijing sine nettsider og en artikkel i det kinesiske interessemagasinet ”Kina og Vi”. At andre ser nytten og verdien i prosjektet, og viser interesse for det vi gjør, er en stor motivasjon for oss i klassen, og er en form for bekreftelse som gir ytterligere driv for å arbeide enda hardere.

20120929-img_0433 20131105-kl0a8260
1375094_675860462426095_1938688483_n sunniva_og_ingelin_13968

Som elev i Kinaklassen blir kanskje ikke Ørstas mange panteautomater og seige, ølstinkende søppelsekker dine beste venner, men arbeidet har likevel noe grunnleggende meningsgivende over seg. Hver elev i klassen er med på å utgjøre en forskjell for andre som ikke har de samme forutsetningene som oss, og arbeidet er også med på å føre klassen enda nærmere hverandre. Håpskoleprosjektet er noe klassen i sin helthet står sammen om, og dette samarbeidet er en av de essensielle ingrediensene i oppskriften på et godt klassemiljø. De mange timene som legges ned i prosjektet er derfor ikke bare til nytte for Håpskolene, men også en investering for jeg-et og Kinaklassen.

spinneriet-3 spinneriet-4
spinneriet-7 20131125-kl0a8650

Tvilen er liten om at Håpskoleprosjektet i løpet av året får en kjær plass i mang et kinaelevhjerte, og lever videre i sinnet når tankene vandrer til tiden på en folkehøyskole i en liten vestlandsbygd.

Les mer:

   –  Om håpskoleprosjekt

   –  Om håpskolene

   –  Besøket på Håpskolene


Håpskole Album

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.