Kina – Midtens rike 中国班

Møre Folkehøgskule

Håpskoleprosjekt

.

Kinaklassen på Møre folkehøgskule gir hjelp til fattige barneskoler i Kina. 

Vil du støtte?

Vi på linjen Kina – Midtens rike tror at utdanning er et godt middel for å komme ut av fattigdom. Vi mener at utdanning kan bidra til framtidshåp og mulighet til å påvirke framtidsutsiktene for elevene, deres familier og deres lokalsamfunn.

Håpskole-prosjektet er en form for hjelpearbeid som ble startet opp av linjen Kina – Midtens rike i år 2003. Prosjektet går i hovedsak ut på å støtte tre ulike barneskoler økonomisk. Dette foregår ved å bevilge midler til konkrete prosjekter på skolene prioritert av skoleledelse, samt å støtte enkeltelever på skolene med nødvendig skolemateriell.

Litt om det praktiske:

Om du ønsker å støtte prosjektet har vi en konto for dette – Lilong Håp skule ved Møre folkhøgskule, konto nummer 3992.04.69071. Merk innbetalingen med hva pengene skal gå til.

Opplæring og skolegang er den eneste veien ut av fattigdom og ikke minst gir det et håp for framtiden og en god barndom. Vi har sterk tro på at slik hjelp nytter og er en sikker vei mot en positiv utvikling. Vi tar imot all støtte med takk. Vi ser det som et stort privilegium å få gå inn som sollys fra himmelen og spre glede og optimisme i en helt vanlig hverdag der drømmen består av ønske om å lære.

www.facebook.com/hapskolen finner du også mer informasjon om hva vi har gjort til nå.

Les mer:

    –  Om håpskolene

    –  Arbeidet med prosjektet i Norge

    –  Besøket på Håpskolene

Håpskole Album

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.