Metro, Metro, Metros

Den siden av Shanghai vi kjenner best etter 5 dager i gigant byen er undergrunnen. Metro, metro, metro og litt mer metro er en underdrivelse av hvor mye vi har tatt metro. Det positive med det hele er at vi kunne metro godt nok til å kruse rundt i byen på egenhånd, noe som var … Continue reading Metro, Metro, Metros