Kina – Midtens rike 中国班

Møre Folkehøgskule

Filmen om vår studietur 2017 er ferdig:-)

Tiden etter påsken har blitt brukt til forberedelser for seminaret om studieturen, foredrag på forskjellige skoler om Kina og Japan, matlaging, turer Ørsta og Volda i knallfint vær og trening i gymsalen.

Mandag 1. mai gjennomførte klassen et flott seminar for hele skolen med gode tilbakemeldinger. Truls og Gunnar har hatt på seg ansvar for å redigere en film om studieturen. Vennligst klikk:-)

Reisealbum 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.