Kina – Midtens rike 中国班

Møre Folkehøgskule

Noen tips til deg som skal møte en annen kultur

Snart skal klassen reise til Midtens Rike, med nye regler og tegn som kan være ukjente for oss.

Her har vi kommet frem med noen tips for å bli bedre kjent med en annen kultur.

1. Bruk språket du har lært. Selv om du ikke kan snakke perfekt, forsøker du å kommunisere med kinesere så godt du kan. Det lokalsamfunnet setter alltid pris på det.

2. Vis tålmodighet. Kina er i en overgangsfase fra et U-land til et I-land. Det kinesiske systemet kan ikke sammanlignes med det norske eller det europeiske. Under Kinaturen vil du se store kontraster overalt. Husk alltid at du besøker et land som er under store økonomiske forbedringer og et land som må forsørge 1,3 milliarder mennesker med mat, klær og utdanning. Vis tålmodighet og forsøk å sette deg selv i andres sted og se på en situasjon fra deres ståsted.

3. Unngå verdivurderinger. Å sette en merkelapp med ”godt” og ”dårlig” på alt du ser, kan være en alvorlig hindring når du skal forstå en ny kultur. Observer og beskriv, men aksepter andre på deres vilkår før du vurderer.

4. Lytt og observer. Ikke tro at du alltid forstår hva som skjer. Lytt etter verbale og ikke verbale tegn og prøv å sette dem inn i riktig sammenheng.

5. Prøv å uttrykke deg korrekt. Kineserne har sitt mønster for å uttrykke tanker og følelser som mennesker i deres kultur kan forstå. Prøv å sette deg inn i dette mønsteret – både verbalt og ikke-verbalt.

6. Del med andre så mye du kan. Vis din vilje til å delta, til å prøve, til å lære om folk du møter og kulturen deres.

Sist men ikke minst. Husk du er gjest i Kina.

Klassealbum 2012/2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.