Kina – Midtens rike 中国班

Møre Folkehøgskule

Forberedelser til undervisning på Håpskolen

Kinaklassen skal undervise i engelsk for de kinesiske barna på håpskolen under Kinaturen. Klassen blir fordelt i 6 grupper og hver gruppe har ansvaret for en klasse.

Siden slutten av desember har klassen brukt mye tid til forberedelser til undervisningen. For alle i klassen blir det første gang i livet å være lærere i engelsk.

For å teste ut om opplegget hver enkelte gruppe har planlagt kommer til å fungere, fikk gruppene 45 min hver for å prøvekjøre opplegget sitt denne uken. Det var en nyttig gjennomgang. Alle fikk følelser av å være lærer i engelsk i “en kinesisk klasse” hvor man bare kunne bli forstått med hjelp av kinesisk språk. Gruppene har også fått annelse om hva som kan gjøres bedre. Selv om det er mye arbeid igjen for å fullføre hele opplegget, er vi veldig positive og gleder oss til den dagen som kommer.

Se videoen fra vår “demo undervisning” her:

Hilsen Kinaklassen

Klassealbum 2012/2013

Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.